Služby

Ve svém osobním i profesionálním životě již více než 20 let uplatňuji a rozvíjí téma mužského a ženského principu v každodenní realitě. Učím jednotlivce i páry rozvíjet potenciál spojení těchto principů a pomáhám jim překonávat propasti, které vytváří jejich ignorování 

Aktivním zapojováním obou principů pomáhám klientům zjednodušovat pohled na situaci a nacházet jasná řešení.  S porozuměním a empatií jsem provázel více než 10 000 mužů a žen různými životními situacemi, pomáhal jim čelit výzvám a objevovat dokonalost  vlastního života.

Ve své práci s klienty podle potřeby a vývoje sezení volně kombinuji metody, které jsem se za svoji  více než dvacetiletou praxi naučil a kterými jsem zároveň prošel.

Často pracuji s páry, které řeší problémy v komunikaci a sexualitě.

V ČR pracuji v Brně a na Slovenku v Nové Bani.
Konzultace poskytuji běžně i online.

Reference:

Když jsem se vydala na cestu poznání sama sebe potkala jsem spoustu lidí. Každý mě něčím obdaroval a dal mi i nějakou radu do života. Já ale stále tápala co jejich rady obsahují, stále jsem nemohla najít něco čeho bych se chytila. Pak mě ale moje cesta zavedla k Ivo Janečkovi. Už po pár minutách jsem se cítila jako bychom se znali desítky let. Vytvořil krásné bezpečné místo, svým laskavým a citlivým způsobem komunikace mě dovedl přesně tam kam jsem v danou chvíli potřebovala. Na sezení se neděly žádné čáry, prostě pro mě byl a poslouchal a to je přesně to co většina z nás nezná. Každé jeho slovo bylo přesně mířeno na cíl a i když se něco neposlouchá snadno je potřeba přiznat si pravdu. S Ivem Janečkem jsem přišla ke své pravdě naprosto přirozeně. Pokud máte někdy stejný pocit jako já, že potřebujete něco sdělit a neohlížet zda se to hodí nebo nehodí a chcete zažít naprostý pocit bezpečí ze srdce doporučuji sezení s Ivem. Absolvovla jsem jedno sezení i se svým 18ti letým synem a musím říct, že jsme se cestou domů oba shodli, že i tady se trefil naprosto přesně.
Ivo, děkuji.
Katka

P.S. Preferuji sice osobní setkání, ale přes internet to jde stejně dobře.

(Pro popis metod klikni na +)

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Regresní terapie je prastará metoda léčení tělesna i duševna, kterou v naší zemi rozšířil Ing. Andrej Dragomirecký. Technika regresní terapie spočívá v postupném odhalování a zpracovávání traumatických zážitků, které se v jedinci hromadí v průběhu jeho jedinečné existence. Zpracovávání spočívá především v odstraňování všech možných typů bolestí jak fyzických tak duševních. Postupným odhalováním a zpracováváním nahromaděných potíží dochází jedinec k příčině vzniku jeho problému. Ta je rovněž zpracována, čímž by měla být v podstatě odstraněna. Pravdou však zůstává, že bez přičinění klienta a touhy změnit své postoje jsou výsledky terapie pomíjivé, stejně jako může být pomíjivá i touha klienta nalézt klid a dobrat se k alespoň částečné pravdě. Cílem je tedy pochopit a odstranit vlastní nahromaděné potíže, které se mohou prakticky projevit i za velmi dlouhou dobu po vzniku jejich příčiny.

Metoda je založena na fungování základních psychických mechanismů jako je paměť a asociační procesy. Kromě svých léčebných účinků nabízí rovněž možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech. Vzhledem ke skutečnosti, že se tento alternativní způsob léčení stal trnem v oku jednotlivých odborných sekcí, a to zejména v psychiatrickém zdravotnictví, kde léčba založená na medikaci, téměř znemožnila skutečnou práci jedince na sobě samém, fungují regresní terapeuté pouze soukromě.

Oblasti potíží, kterými se regresní terapie zabývá:

Hlubinnou abreaktivní psychoterapií je možné řešit problémy, jejichž příčina je skryta v podobě traumatu prožitého vědomě či nevědomě v minulosti, a který se může projevovat v různých modifikacích. Potvrzuje se, že v případech, kde problémy nemají vážnější organickou příčinu, je regresní terapie velice účinná.

Regresi je vhodné aplikovat při:
  • poúrazové rehabilitaci či pooperačních stavech
  • chronických bolestech (migrény, problémy se zažíváním, bolesti zad, končetin atd.)
  • neurózách (panické stavy, fobie, úzkost, strach atd.)
  • vztahových problémech
  • psychosomatických potížích
Délka terapie a sezení:

Doba terapie je individuální, zpravidla trvá jedno sezení 2 až 3 hodiny. Celková délka terapie je velmi individuální. Za prvé záleží na závažnosti potíží, které klient má a za druhé na jeho osobnostních dispozicích.

Bezpečnost metody a její možná rizika:

Metoda regrese, pokud je správně vedena, je naprosto bezpečná – klient je během terapie při plném vědomí a po sezení se cítí dobře a uvolněně. Je-li metoda aplikována správně a důsledně, přináší velmi dobré výsledky, které mohou být znatelné již po poměrně krátké době. Ze strany klienta je velmi důležitý důkladný výběr kvalitního terapeuta.

Koučování

Co je koučink?
Koučink (z angl. coaching = „soustavně připravovat“) zná každý nejspíše ze sportovního prostředí. Efektivní kouč, zaměřený na řešení dělá vlastně to, co dělá dobrý sportovní kouč. Dokáže zvýšit motivaci jednotlivce i celku tím, že vede klienta k objevování vlastních zdrojů v sobě.
Metod koučinku je celá ředa. Ericksnovský výsledkově orientovaný koučink vychází z technik Whiteboard thinking, NLP, a metodologie čtyř kvadrantů. Díky těmto metodám si každý může rychle osvojit obrovské schopnosti. A to bez ohledu na to, kde v životě právě je. Vždy existuje touha po větší flexibilitě, kreativitě, po hlubším smyslupnějším a bohatším pocitu nebo smyslu života.
Výsledkově orientovaný koučink je soubor technik, které rozpracovala Marilyn Atkinson, prezidentka a zakladatelka Ericsson College, Ericsson své know-how předává certifikovaným koučům, lektorům a trenérům.
Koučink zaměřený na řešení posouvá lidi směrem k jasnější představě vlastní cesty. Využívá při tom přesvědčení, že mozek funguje vlastně jako počítač a tudíž je naprogramovatelný.
  • Kouč vás vybídne a nechá Vás najít, co  pro Vás v životě znamená vyhrát.
  • Kouč je partnerem na cestě životem, který můžete uskutečňovat osobně či profesně.
  • Kouč je někdo, kdo Vás přiměje stát se odpovědným za svůj život, kdo zajistí že využijete veškerý Váš potenciál.
  • Kouč Vám pomůže udělat klíčový výběr ve vaší karieře či osobním životě.
Kořeny a historie koučinu sahají do humanistické psychologie šedesátých let minulého století. Ta na člověka už neshlížela jako na pouhý „raneček pudů“, ale zkoumala ho jako zdravou osobnost a věřila v jeho potenciál a růst.
Na základech humanistické psychologie vznikly různé další psychoterapeutické směry, ve kterých koučink také nalézá inspiraci.
Jedněmi ze zakladatelů koučování, ke kterému se hlásí a z níchž čerpá celá řada špičkových koučů jsou AmeričanTimothy Gallwey a Angličan Sir John Whitmore. Oba se léta zabývali metodami na zvyšování osobní a profesní výkonnosti lidí. V posledních dvaceti letech Galwey propaguje myšlenkový přístup zvaný „Inner Game“ (vnitřní hra). Vymyslel rovnici V(výkon) =P(potenciál) – I(interference) . Ze spolupráce Gallweye a Whitmora vznikl jeden ze základních pracovních nástrojů koučování. Přehledný systém otázek provázany a dalšími metodami vedení lidí, který J. Whitmor nazval GROW (Goals-cíle, Reality-skutečnost, Options-možnosti řešení, Will- vůle).Podle toho, jakými fázemi vývoje klient při koučování prochází.
Kouč pracující tímto způsobem, vede klienta k odpovědím, kterými si klient ujasní své cíle, vize či projekty a nakonec najde cestu je dobře uskutečnit.
Podstata koučování však není v modelu GROW. Podstata je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient udělá „jasno“. Díky tomu je pak schopen se kvalitně rozhodovat o dalším vývoji a postupu, a za toto rozhodnutí přijímá plnou odpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti, jako jsou rozvoj a radost.
Koučink se osvědčil nejprve ve sportu. Pak ji s úspěchem uplatnili i u manažerů, při zvyšování jejich výkonnosti. Tímto způsobem se jim pak podařilo měnit feremní kultury u společností z různých oborů směrem k vyššímu výkonu, ale také zvyšovat spokojenost zaměstnanců a celé firmy. O takové firmě se pak říkalo, že je vedena koučovacím stylem.
Tedy prioritou byla důvěra ve schopnosti lidí, samostatnost, zodpovědnost zaměstnanců za sebe i firmu a obrovský prostor pro tvořivost. Jako příklad Whitmor často uvádí firmu SUMCO, kde odpovědnost manažerů dosáhla tak vysoké úrovně , že jim majitel nabídl, aby si pro další rok navrhli sami výplatu tak, aby byli spokojení a firma prosperovala.
Než začnete pracovat s koučem, položte si otázku: Jste ochotni být zcela otevření a upřímní, odhalit druhému, kdo opravdu jste a co si od života slibujete? Jste ochotni zjistit své nedostatky, nechat ego za dveřmi a promluvit si o objektivním pohledu na vás očima druhého? Jste odhodláni zkusit případně i nové chování? Vyšetříte si čas na čtení, reflexi a zamyšlení nad zkušeností zvanou koučování? Odhodlání nechat se koučovat bych přirovnal ke studiu nového jazyka nebo hudebního nástroje. Ani jedno byste skutečně nezvládli bez vynaložení značného úsilí. Jste na to připraveni?
Koučování je vhodnou metodou podporující osobnostní růst nejen pro manažery, ale pro všechny kdo chtějí ve svém životě něco změnit.
V roce 2012 jsem spolupracoval se sdružením Otto Blanc Impulsy na evropském projektu „Nový přístup ke vzdělávání sebezaměstnaných a a zaměstnanců mikropodniků“ . Jeho součástí bylo i koučování po Skypu. Koučování tímto způsobem mně velmi bavilo a mělo i velmi kladné ohlasy účastníků. Proto jsem se rozhodl jej zařadit do nabízených služeb. Jeho výhodou je to, že vy i já můžeme být kdekoliv, kde je přístupný internet. Nemusíme nikam jezdit, čímž ušetříme čas i peníze a navíc to má i svůj nezanedbatelný ekologický přínos. Moje Skype jméno je ivojanskype. Pokud Vás tato forma koučování zaujala, tak mně neváhejte kontaktovat. Pokud Skype nepoužíváte, rád Vás to naučím. Cena za sezení od délce 1,5 hodiny je 1 500 Kč.
Zkušenost Lenky:
Chtěla bych Ti strašně moc poděkovat za hodinu koučinku, kterou jsme spolu měli. Už jsem předtím absolvovala sezení s jiným koučem, ale to mě moc nezaujalo, tak jsem k tomu byla ze začátku taková skeptická. Ale ty jsi mi neuvěřitelně pomohl si všechno srovnat. A naprosto jednoduše, což mě na tom bavilo ze všeho nejvíc. Opravdu moc díky, Ivo! 
Mimochodem všem ostatním moc doporučuju! Pokud potřebujete pomoct získat nadhled a vidět věci tak, jak jsou, tak neznám lepšího člověka, který by Vám s tím mohl pomoct…! 
Ukázkové sezení ZDARMA.

Šamanské techniky

Každé setkání s klientem probíhá jako rituál. Má jasně daný začátek a konec. Místo a čas rituálu jsou vyčleněné mimo běžnou realitu a v rituálu se mohou stát věci, které v běžné realitě nejsou možné.  Během rituálu jsem na 100 % svým vědomím s klientem.

Během sezení používáme tři klíče šamanské práce DECH – HLAS – POHYB.

Šamanská masáž

K masáži pozvu klienta většinou až po jednom nebo více „povídacích“ sezeních případně po některém z mých seminářů. Probíhá jako hluboký rituál setkání sama se sebou. Může sloužit pro léčení traumat, zvyšování možností požívání potěšení, posouvání hranic, apod. V průběhu masáže kombinuji techniky tantrické masáže a šamanské techniky.

Setkání má tři části a trvá cca 3 hodiny.
Začínáme rozhovorem o záměru, se kterým klient přichází. Diskutujeme o hranicích –  jaké doteky a na kterých místech těla jsou možné, kolik oblečení si klient odloží. Nastavení a dodržování hranic je pro mne zásadní součást rituálu masáže. Povzbuzuji klienta k tomu, aby otevřeně mluvil o svých hranicích a aby kdykoliv v průběhu masáže řekl STOP, pokud by se z jakéhokoliv důvodu necítil dobře. Klient se může v této fázi na cokoliv zeptat. Následuje sprcha.
Druhou fázi začínáme lehkým kontaktem rukou a společným dýcháním. Dech je velmi důležitou součástí masáže a proto během ní klienty povzbuzuji k tomu, aby vědomě dýchali. Masáž probíhá podle dohody z první části sezení.
Po masáží se klient pomalu vrací do reality, pomalu vstává a jde do sprchy. Poté můžeme probrat průběh masáže, klientovy pocity, odpovědět na otázky nebo jen tak mlčet
Na masáž chodí převážně ženy, ale i pro muže je šamanská masáž přínosná.

Kontakt

Zajímají vás novinky na našem webu?
Zaregistrujte si Váš email.
Žádný SPAM.  Kdykoliv se můžete odhlásit.