Služby

Ve svém osobním i profesionálním životě již více než 20 let uplatňuji a rozvíjím téma mužského a ženského principu v každodenní realitě. Učím jednotlivce i páry rozvíjet potenciál spojení těchto principů a pomáhám jim překonávat propasti, které vytváří jejich ignorování 

Aktivním zapojováním obou principů pomáhám klientům zjednodušovat pohled na situaci a nacházet jasná řešení.  S porozuměním a empatií jsem provázel více než 10 000 mužů a žen různými životními situacemi, pomáhal jim čelit výzvám a objevovat dokonalost  vlastního života.

Ve své práci s klienty podle potřeby a vývoje sezení volně kombinuji metody, které jsem se za svoji  více než dvacetiletou praxi naučil a kterými jsem zároveň prošel.

Zaměřuji se hlavně na práci s muži a s mužskými tématy:

 • Jak dál ve vztahu
 • Jak být dobrým otcem
 • Jak zvládat své emoce
 • Jak dál v kariéře
 • Jak být dobrým šéfem
 • Jak získat sebevědomí
 • Jak mít víc času na sebe
 • Jak si splnit tajný sen
 • Jak najít smysl života

Často pracuji s páry, které řeší problémy v komunikaci a sexualitě.

Konzultace poskytuji převážně online, ale můžete za mnou přijet i do Nové Baně na Slovensku

Cena:
Cesta, kterou nabízím je individuální, náročný, ale efektivní způsob seberozvoje, který skvěle funguje. Každému klientovi se věnuji individuálně a do hloubky. Pro každé sezení si rezervuji 3 hodiny svého času, abychom měli záruku, že téma dotáhneme do konce, a prosím, abyste si v kalendáři rezervovali stejný čas. Pracuji však velmi efektivně a většinou nám stačí 1-2 hodiny. Zbylý čas využijeme oba. Já k utřídění myšlenek a zapsání poznámek pro další společnou práci. Vy pro totéž, a zároveň pro plnění úkolů, na kterých jsme se případně během sezení dohodli.

Cena za jedno setkání bez ohledu na jeho délku je 5 tis. Kč / 200 €
Pokud během první hodiny prvního setkání zjistíš, že ti můj způsob práce nevyhovuje, sezení ukončíme a nic neplatíš.

Preferuji dlouhodobou spolupráci, protože přináší hlubší a efektivnější výsledky. Proto nabízím cyklus pěti setkání v cca dvoutýdenním intervalu, během kterého jsem vám k dispozici i mezi setkáními. Můžete mi kdykoliv mezi 9 a 17 hodinou napsat nebo zavolat a probrat to, co vás aktuálně trápí. Tento cyklus stojí 25 tis. Kč / 1 tis. € a platí se předem.

První setkání, na kterém si vyjasníme očekávání, možnosti a způsob spolupráce trvá půl hodiny a je zdarma.

Mám zájem o setkání

 

Seznámení
Moje práce je provázet lidi na cestě ke spokojenému životu. Často se na mně obracejí lidé s tím, že jim v životě chybí vztah. A přesto, že po naší společné práci jsou dobře připravení na nový vztah, nemohou ho najít. A tak jsem se rozhodl vás seznámit.

Vyplňte, prosím, dotazník.

Na dotazník

 

 

Přehled metod, které používám

(Pro popis metod klikni na +)

Koučování
Co je koučink? Koučink (z angl. coaching = „soustavně připravovat“) zná každý nejspíše ze sportovního prostředí. Efektivní kouč, zaměřený na řešení dělá vlastně to, co dělá dobrý sportovní kouč. Dokáže zvýšit motivaci jednotlivce i celku tím, že vede klienta k objevování vlastních zdrojů v sobě. Metod koučinku je celá ředa. Ericksnovský výsledkově orientovaný koučink vychází z technik Whiteboard thinking, NLP, a metodologie čtyř kvadrantů. Díky těmto metodám si každý může rychle osvojit obrovské schopnosti. A to bez ohledu na to, kde v životě právě je. Vždy existuje touha po větší flexibilitě, kreativitě, po hlubším smyslupnějším a bohatším pocitu nebo smyslu života. Výsledkově orientovaný koučink je soubor technik, které rozpracovala Marilyn Atkinson, prezidentka a zakladatelka Ericsson College, Ericsson své know-how předává certifikovaným koučům, lektorům a trenérům. Koučink zaměřený na řešení posouvá lidi směrem k jasnější představě vlastní cesty. Využívá při tom přesvědčení, že mozek funguje vlastně jako počítač a tudíž je naprogramovatelný.

 • Kouč vás vybídne a nechá Vás najít, co  pro Vás v životě znamená vyhrát.
 • Kouč je partnerem na cestě životem, který můžete uskutečňovat osobně či profesně.
 • Kouč je někdo, kdo Vás přiměje stát se odpovědným za svůj život, kdo zajistí že využijete veškerý Váš potenciál.
 • Kouč Vám pomůže udělat klíčový výběr ve vaší karieře či osobním životě.

Kořeny a historie koučinu sahají do humanistické psychologie šedesátých let minulého století. Ta na člověka už neshlížela jako na pouhý „raneček pudů“, ale zkoumala ho jako zdravou osobnost a věřila v jeho potenciál a růst. Na základech humanistické psychologie vznikly různé další psychoterapeutické směry, ve kterých koučink také nalézá inspiraci. Jedněmi ze zakladatelů koučování, ke kterému se hlásí a z níchž čerpá celá řada špičkových koučů jsou AmeričanTimothy Gallwey a Angličan Sir John Whitmore. Oba se léta zabývali metodami na zvyšování osobní a profesní výkonnosti lidí. V posledních dvaceti letech Galwey propaguje myšlenkový přístup zvaný „Inner Game“ (vnitřní hra). Vymyslel rovnici V(výkon) =P(potenciál) – I(interference) . Ze spolupráce Gallweye a Whitmora vznikl jeden ze základních pracovních nástrojů koučování. Přehledný systém otázek provázany a dalšími metodami vedení lidí, který J. Whitmor nazval GROW (Goals-cíle, Reality-skutečnost, Options-možnosti řešení, Will- vůle).Podle toho, jakými fázemi vývoje klient při koučování prochází. Kouč pracující tímto způsobem, vede klienta k odpovědím, kterými si klient ujasní své cíle, vize či projekty a nakonec najde cestu je dobře uskutečnit. Podstata koučování však není v modelu GROW. Podstata je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient udělá „jasno“. Díky tomu je pak schopen se kvalitně rozhodovat o dalším vývoji a postupu, a za toto rozhodnutí přijímá plnou odpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti, jako jsou rozvoj a radost. Koučink se osvědčil nejprve ve sportu. Pak ji s úspěchem uplatnili i u manažerů, při zvyšování jejich výkonnosti. Tímto způsobem se jim pak podařilo měnit feremní kultury u společností z různých oborů směrem k vyššímu výkonu, ale také zvyšovat spokojenost zaměstnanců a celé firmy. O takové firmě se pak říkalo, že je vedena koučovacím stylem. Tedy prioritou byla důvěra ve schopnosti lidí, samostatnost, zodpovědnost zaměstnanců za sebe i firmu a obrovský prostor pro tvořivost. Jako příklad Whitmor často uvádí firmu SUMCO, kde odpovědnost manažerů dosáhla tak vysoké úrovně , že jim majitel nabídl, aby si pro další rok navrhli sami výplatu tak, aby byli spokojení a firma prosperovala.

Než začnete pracovat s koučem, položte si otázku: Jste ochotni být zcela otevření a upřímní, odhalit druhému, kdo opravdu jste a co si od života slibujete? Jste ochotni zjistit své nedostatky, nechat ego za dveřmi a promluvit si o objektivním pohledu na vás očima druhého? Jste odhodláni zkusit případně i nové chování? Vyšetříte si čas na čtení, reflexi a zamyšlení nad zkušeností zvanou koučování? Odhodlání nechat se koučovat bych přirovnal ke studiu nového jazyka nebo hudebního nástroje. Ani jedno byste skutečně nezvládli bez vynaložení značného úsilí. Jste na to připraveni?

Koučování je vhodnou metodou podporující osobnostní růst nejen pro manažery, ale pro všechny kdo chtějí ve svém životě něco změnit.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie
Regresní terapie je prastará metoda léčení tělesna i duševna, kterou v naší zemi rozšířil Ing. Andrej Dragomirecký. Technika regresní terapie spočívá v postupném odhalování a zpracovávání traumatických zážitků, které se v jedinci hromadí v průběhu jeho jedinečné existence. Zpracovávání spočívá především v odstraňování všech možných typů bolestí jak fyzických tak duševních. Postupným odhalováním a zpracováváním nahromaděných potíží dochází jedinec k příčině vzniku jeho problému. Ta je rovněž zpracována, čímž by měla být v podstatě odstraněna. Pravdou však zůstává, že bez přičinění klienta a touhy změnit své postoje jsou výsledky terapie pomíjivé, stejně jako může být pomíjivá i touha klienta nalézt klid a dobrat se k alespoň částečné pravdě. Cílem je tedy pochopit a odstranit vlastní nahromaděné potíže, které se mohou prakticky projevit i za velmi dlouhou dobu po vzniku jejich příčiny. Metoda je založena na fungování základních psychických mechanismů jako je paměť a asociační procesy. Kromě svých léčebných účinků nabízí rovněž možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech. Vzhledem ke skutečnosti, že se tento alternativní způsob léčení stal trnem v oku jednotlivých odborných sekcí, a to zejména v psychiatrickém zdravotnictví, kde léčba založená na medikaci, téměř znemožnila skutečnou práci jedince na sobě samém, fungují regresní terapeuté pouze soukromě. Oblasti potíží, kterými se regresní terapie zabývá: Hlubinnou abreaktivní psychoterapií je možné řešit problémy, jejichž příčina je skryta v podobě traumatu prožitého vědomě či nevědomě v minulosti, a který se může projevovat v různých modifikacích. Potvrzuje se, že v případech, kde problémy nemají vážnější organickou příčinu, je regresní terapie velice účinná. Regresi je vhodné aplikovat při:

 • poúrazové rehabilitaci či pooperačních stavech
 • chronických bolestech (migrény, problémy se zažíváním, bolesti zad, končetin atd.)
 • neurózách (panické stavy, fobie, úzkost, strach atd.)
 • vztahových problémech
 • psychosomatických potížích

Bezpečnost metody a její možná rizika: Metoda regrese, pokud je správně vedena, je naprosto bezpečná – klient je během terapie při plném vědomí a po sezení se cítí dobře a uvolněně. Je-li metoda aplikována správně a důsledně, přináší velmi dobré výsledky, které mohou být znatelné již po poměrně krátké době. Ze strany klienta je velmi důležitý důkladný výběr kvalitního terapeuta.

Konstelace
Co jsou konstelace?

Rodinné konstelace jsou zážitkovou, léčebnou skupinovou metodou práce se systémem – rodiným, firemním…

Práce s tímto systémem vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že nesnadné osudy jeho klientů souvisí často s jejich rodinnou historií. Helinger nalezl způsob, jak uvést rodinný systém do opětovné rovnováhy a tím pomoci řešit životní problémy a nesnáze součastnosti.

S rodem, ze kterého pocházíme nebo do kterého patříme, jsme spojeni skrze celé generace. Formuje naše vidění světa. To jak cítíme, myslíme a jednáme.

Metoda pomáhá zobrazit a uchopit vliv, který na nás mají osudy ostatních členů rodiny. To se děje postavením vlastní rodinné konstelace nebo zapojením se do konstelací jiných lidí. Otevírá tak bohaté pohledy k sebepoznání i k řešení různých situací

Systemické konstelace vypadají jednoduše, když je člověk zažije – jejich pravidla jsou totiž jednoduchá. Ale přesto se v nich ukrývají tajemství, magie a skrytá sílá, která přesahuje lidské chápání.

Rodinné konstelace jsou pro mě mnohem víc než pouhou metodou. Jsou terapeutickým nástrojem s přesahem do duchovní roviny. Jedno nemůže existovat bez druhého.

Konstelace lze postavit prakticky na jakýkoliv systém vztahů osobních, rodinných, firemních, atd.

Tato metoda má velký potenciál k překonání životních těžkostí a je také silným nástroje osobního rozvoje.

Pro koho jsou konstelace vhodné?

Pro každého, kdo :

 • Je ochoten přijímat zodpovědnost za svůj život
 • Touží po změně
 • Upřímně hledá cestu k řešení svých problémů
 • Je ovládán pocity, s kterými si neumí poradit
 • Něco mu brání v pohybu vpřed
 • Kdo pátrá po příčinách svých problémů

 

Co lze touto metodou řešit

 • Partnerské vztahy (rozchod, nevěra, žárlivost)
 • Rodinné vztahy (předčasná smrt někoho blízkého, odchod rodiče od rodiny, problematické vztahy mezi členy rodiny, vztahy s dětmi)
 • Osobní problémy  (pocity osamění, pocity méněcennosti, vztah k sobě samému, psychosomatické problémy, časté neúspěchy ve vztazích, v práci, vztah k životu, přijetí svého místa na Zemi)
Mám zájem o setkání

Zajímají vás novinky na našem webu?
Zaregistrujte si Váš email.
Žádný SPAM.  Kdykoliv se můžete odhlásit.